SENSORY OVERHEAD | AFK* x Pouran Djampour

2023-05-27 - 2023-05-28

  • 2023-05-27 12:00 – 16:00
  • 2023-05-27 13:00 – 14:00
  • 2023-05-27 15:00 – 16:00
  • 2023-05-28 12:00 – 15:00
  • 2023-05-28 13:00 – 14:00

Borde alla ha en ljudkammare hemma? Världen består av Sensory overhead – all den information som finns, men som är otillgänglig för oss.

AFK* x Pouran Djampour bjuder in till en suggestiv performance där besökarna ges möjlighet att upptäcka sina egna röster och resonanser bortom ord och struktur. Tillsammans med den elekroniska ljudhantverkaren Henrik Orrling, och artisten tillika ljudterapeuten Pouran Djampour kommer besökarna att kunna skapa – eller ta del av – den muterande ljudmiljö som växer fram.

Besökarna kommer att uppmuntras att förhålla sig till ljudet, vara i harmoni med och imitera det. Assonans, dissonans eller resonans, det avgör de medverkande.

Besökarnas utforskande kommer att ske med stöd av ljudkammare av keramik, skapade av Rani Leoson Samuelsson och Ulrika Svallingson.

För de flesta av oss är synen vårt mest dominanta sinne. Genom att begränsa synen framhävs och fördjupas upplevelsen av ljudet. Dolda i keramikljudkammarens avskildhet kommer besökarna känna frihet att delta, och lättare kunna koppla upp sig till ljudet.

När vi föds kan vi höra uppemot 20.000 Hz, men med tiden sjunker omfattningen till i genomsnitt 12.000 Hz. Hjärnan skulle inte klara av att ta in allt ljud, däremot kan kroppen förnimma ljud långt bortom örats kapacitet. När vi hör ljud som överstiger det mänskliga örats kapacitet talar ljudterapeuter och forskare om att “känna ljud”.

Är ljudkammaren ett nytt bruksföremål? Är det helande att komma i samsvängning med sin omgivning? Är vibrationssinnet vårt mest underutnyttjade sinne? Det som går förlorat när en ljudfil komprimeras, de sinnesintryck som filtreras bort på vägen till medvetandet, går de att återanvända?

Den blinda fläcken är oändligt mycket större än den seende. Världen består av Sensory overhead – all den information som finns, men som är otillgänglig för oss.

 

FRANK Gallery har öppet:
lördag 27 maj, 12-16 och söndag 28 maj, 12-15
Performance äger rum:
lördag 27 maj, 13-14 och 15-16, samt
söndag 28 maj, 13-14

BE THE BELL!