Skogen på insidan | Malin Eng

2021-10-08 - 2021-10-09

2021-10-08 17:00-21:00

2021-10-09 14:00-18:00

‘Skogen på insidan’ handlar om ett inre landskap. Vad jag ser när jag blundar. En längtan efter att skapa sig en hemkänsla, finna hemvist för själen. Att hitta in, att hitta hem. Kanske ett överdrivet naturromantiserande. Att drömma sig bort. Den diffusa drömmen, sökandet efter något magiskt inom en. Som för mig uppenbaras som en djup skog som rymmer hela mitt inre. Men också en dröm om att mer vara i ett med den riktiga skogen. En plats där jag känner mig nära mig själv.

 

Malin Eng (f. 1992) är en konstnär som präglas av finkänslighet och mod i sin konst. Hon har varit verksam sedan 2011 som konstnär, konstnärlig ledare, designer och hon har bl a skapat offentlig konst i Malmö. Malin har från barnsben haft med sig intresset för skogen och dess tvetydiga känsla av ömhet/ensamhet. Under utställningen får vi ta del av ett flerårigt projekt på detta tema och hennes inre skog.

 

ENG:

‘Skogen på insidan’ (Swedish for ‘Inner Woods’ is about an inner landscape. What I see when I close my eyes. A longing to create a place to call home for the soul. To find the inner core, to find the home of dreams. Maybe an exaggerated nature romanticization. Dreaming away. The diffuse dream, the search for something magical within oneself. Which to me is revealed as a deep forest that holds my entire interior. But also a dream of being more in one with the real forest. A place where I feel close to myself.

 

Malin Eng (b. 1992) is an artist who is characterized by sensitivity and courage in her art. She has been active since 2011  as an artist, artistic director, designer and she has, among other things, created public art in Malmö. From childhood, Malin has had an interest in the forest and its ambiguous feeling of tenderness / loneliness. During the exhibition, we get to take part in a multi-year project on this theme and her inner forest.